עדכון 


הטלוויזיה הקהילתית בשער הנגב                           
יורם גלעד –גבים                                         

... אתר חדש -כדאי להכיר     

התאחדות הסטודנטים בישראל
פרויקט המחשבים דרום
תוכן חדש למפגש עם האזרחים הותיקים

אתר חדש :כמוני
הוקם ביוזמתו של פרופ' מרדכי שני
האתר מהווה רשת תמיכה ומידע לחולים במחלות רבות